Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng

 

THẠC SĨ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh được thiết kế để cung cấp kiến thức, huấn luyện kỹ năng thực hành chuyên môn và kỹ năng quản lý cho kỹ sư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Mục tiêu chung của chương trình đào tạo này là:

 • Trang bị những kiến thức nâng cao - cốt lõi ở cả 3 mảng trong ngành xây dựng, bao gồm kết cấu, nền móng, và quản lý dự án xây dựng; đồng thời huấn luyện những kỹ năng cần có cho học viên để trở thành những kỹ sư xây dựng chuyên nghiệp, nhà quản lý năng động, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm đối với xã hội và thành công trong môi trường cạnh tranh và hội nhập.
 • Xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc để học viên có thể tiếp tục tự đào tạo, phát triển năng lực cá nhân và nâng cao khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng của Trường Đại học Mở TP. HCM nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng sau cho học viên:

Kiến thức

- Trang bị kiến thức nâng cao cốt lõi mảng kết cấu: tiêu chuẩn tính toán thiết kế cập nhật trên thế giới liên quan cấu kiện bê tông, kết cấu thép; các phương pháp số hiệu quả để mô phỏng, tính toán, phân tích các loại kết cấu công trình phức tạp chịu tải trọng tĩnh và động.

- Trang bị kiến thức nâng cao cốt lõi mảng nền móng: tiêu chuẩn tính toán thiết kế cập nhật trên thế giới liên quan nền móng, hố đào sâu, xử lý gia cố nền đất yếu; các phương pháp số hiệu quả để mô phỏng, tính toán nền móng.

- Trang bị kiến thức nâng cao cốt lõi mảng quản lý dự án: các phương pháp phân tích, quản lý tiên tiến về nhân lực, tài chính, đầu tư, tiến độ, an toàn lao động.

Kỹ năng

Giúp người học phát triển kỹ năng tư duy lý luận khoa học kỹ thuật trong thực hành công tác chuyên môn; phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp đánh giá dữ liệu và thông tin để phát hiện và ra quyết định giải quyết các vấn đề trong thực tiễn thiết kế, thi công, và quản lý dự án xây dựng

- Giúp người học phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu khoa học, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Giúp người học phát triển kỹ năng sử dụng ngoại ngữ để tham khảo các tài liệu kỹ thuật nước ngoài dùng cho thiết kế, hoặc nghiên cứu sâu hơn tới cấp độ khoa học trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Mức tự chủ và trách nhiệm

Giúp người học xây dựng năng lực thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác trong hoạt động nghề nghiệp

- Giúp người học xây dựng năng lực quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP 
Học viên sau khi tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng có thể làm việc:
 • Với vai trò kỹ sư thiết kế, kỹ sư giám sát, kỹ sư thi công, kỹ sư quản lý dự án của các công ty trong nước, công ty nước ngoài ở Việt Nam, các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp;
 • Với vai trò nhân viên - kỹ sư, nhà quản lý của các công ty sản xuất trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, các chủ đầu tư dự án bất động sản dân dụng & công nghiệp;
 • Với vai trò nhân viên, nhà quản lý làm việc trong các Phòng xây dựng cơ bản, Phòng xây dựng đầu tư, Phòng quản trị thiết bị của các công ty tập đoàn tư nhân, công ty tập đoàn nhà nước, khu chế xuất công nghiệp;
 • Với vai trò nhân viên, nhà quản lý ở các Phòng quản lý đô thị cấp Quận/Huyện, Phường/Xã; ở các Sở xây dựng, Sở quy hoạch kiến trúc cấp tỉnh, thành phố.
 • Đảm nhận công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy ở các trường đại học và có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
 • Tự tạo lập doanh nghiệp, kinh doanh, làm nhà thầu tư nhân, thiết kế, giám sát, thi công xây dựng trong môi trường hội nhập và thách thức.

3. CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo này được xác định theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 1982/QD-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể chuẩn đầu ra của chương trình này ở Bậc 7 theo Khung 8 bậc.

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, học viên đạt được:

 • Kiến thức
 • Có kiến thức sâu, rộng trong lĩnh vực kết cấu xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Có kiến thức sâu, rộng trong lĩnh vực nền móng xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
 • Có kiến thức sâu, rộng trong lĩnh vực quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
 • Kỹ năng
 • Có đủ năng lực thực hành, sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo và khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp đánh giá dữ liệu và thông tin để phát hiện và ra quyết định giải quyết vấn đề kỹ thuật cũng như quản lý trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
 • Có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và khả năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
 • Có khả năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
 • Có kỹ năng ngoại ngữ đạt mức tương đương bậc 4/6, Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
 • Mức tự chủ và trách nhiệm
 • Có khả năng thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp ngành xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
 • Có khả năng quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp trong chuyên ngành xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
 • Lưu ý: Chi tiết việc đóng góp của các học phần tạo nên chuẩn đầu ra ở Phụ lục 1
 • Chi tiết việc tổ chức học tập và giảng dạy tạo nên kết quả đầu ra, biện pháp đo lường kết quả đầu ra ở Phụ lục 2

4. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH VÀ TỐT NGHIỆP

4.1. Điều kiện dự tuyển

Đối tượng tuyển sinh và công dân nước Việt Nam đáp ứng điều kiện sau:

 • Về văn bằng:
  • Đã tốt nghiệp đại học nhóm ngành: Xây dựng (75802), Kiến trúc và quy hoạch (75801), Quản lý xây dựng (75803), nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng (75101).
  • Với các trường hợp khác với các đối tượng tuyển sinh nêu trên, Hội đồng chuyên môn có thể xem xét riêng.
 • Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Không yêu cầu.
 • Về lý lịch bản thân: Có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận; Có đủ sức khỏe học tập; Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của Nhà trường.

4.2. Môn thi tuyển

Môn 1: Toán

Môn 2: Sức bền vật liệu (Môn chủ chốt)

Môn 3: Ngoại ngữ

4.3. Điều kiện miễn ngoại ngữ

4.3.1. Thí sinh là công dân Việt Nam có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu học phần thi ngoại ngữ của Nhà trường

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh, được cơ quan có thầm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trong nước ngành ngôn ngữ tiếng Anh;
 • Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam còn trong thời hạn hai năm tính từ ngày cấp đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận, cụ thể:

Tiếng Anh

Cấp độ

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

Khung Châu Âu

3/6 (Khung VN)

4.5

450   PBT 133   CBT   45   iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

B1

Ngoại ngữ khác

Cấp độ

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng  Nhật

3/6

(Khung VN)

TRKI 1 

DELF B1

 TCF niveau 3

B1

ZD

HSK       

cấp độ 3      

JLPT  N4

4.3.2. Thí sinh là công dân nước ngoài có chứng chỉ trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

4.4. Điều kiện trúng tuyển

 • Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi học phần thi, kiểm tra (sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có).
 • Căn cứ vào chỉ tiêu đã được thông báo cho từng ngành, chuyên ngành đào tạo và tổng điểm hai học phần thi, kiểm tra của từng thí sinh (không cộng điểm học phần ngoại ngữ), Hội đồng tuyển sinh xác định phương án điểm trúng tuyển.
 • Tr­ường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm hai học phần thi, kiểm tra nêu trên (đã cộng cả điểm ưu tiên, nếu có) thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:
 • Thí sinh là nữ;
 • Người có điểm cao hơn của môn chủ chốt;
 • Người được miễn thi ngoại ngữ hoặc người có điểm cao hơn của học phần ngoại ngữ.

5. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

 • Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn theo quy định.
 • Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
 • Đã nộp luận văn hoàn chỉnh sau khi bảo vệ được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên;
 • Đáp ứng các yêu cầu khác của Trường.

6. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã học phần

Tên học phần

Khối lượng (tín chỉ)

Phần chữ

Phần số

 

Tổng số

LT

TH

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

8

8

0

CON

501

Triết học

Philosophy

3

3

 

ECO

506

Ngoại ngữ

Foreign languages

5

5

 

PHẦN 2: KIẾN THỨC NGÀNH

37

36

1

2.1 Kiến thức cơ sở ngành

10

9

1

CON

605

Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao

 Advanced Finite element method

3

3

 

17

CON

604

Cơ học đất tới hạn

Critical state soil mechanics

4

3

1

CON

703

Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng

Quantitative analysis for construction management

3

3

 

2.2 Kiến thức chuyên ngành bắt buộc

18

18

0

CON

701

Phương pháp phần tử hữu hạn trong địa kỹ thuật

 Finite Element method in geotechnical engineering

3

3

 

CON

704

Kết cấu thép nâng cao

Advanced steel structures

3

3

 

CON

702

Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

 Advanced reinforced concrete structures

3

3

 

17

CON

705

Thiết kế nền móng nâng cao

 Advanced foundation design

3

3

 

CON

716

Quản lý dự án xây dựng nâng cao

 Advanced construction project management

3

3

 

CON

718

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Scientific research methodology

3

3

 

2.3 Chuyên đề chuyên ngành tự chọn (chọn tối thiểu 2 tín chỉ)

2

2

0

CON

731

Chuyên đề kết cấu công trình

Seminar on structural engineering

1

1

 

CON

732

Chuyên đề nền móng công trình

Seminar on foundation engineering

1

1

 

CON

733

Chuyên đề quản lý xây dựng

Seminar on construction management

1

1

 

2.4 Kiến thức chuyên ngành tự chọn (chọn tối thiểu 7 tín chỉ)

7

7

0

CON

726

Động lực học kết cấu và động đất

Structural dynamics and earthquake engineering

4

4

 

CON

707

Tối ưu hóa kết cấu dựa trên độ tin cậy

Structural design optimization considering uncerts

3

3

 

CON

708

Bê tông tính năng cao

High performance concrete

3

3

 

CON

710

Bê tông cốt thép dự ứng lực

Prestressed concrete structures

3

3

 

CON

712

Theo dõi và chẩn đoán kết cấu

 Health monitoring and diagnostics of structures

3

3

 

CON

715

Động lực học nền móng

 Dynamics of foundations

3

3

 

CON

728

Quản lý kinh doanh và rủi ro trong xây dựng

 Business operations and risk management in construction

3

3

 

CON

729

BIM & tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng

 BIM & applied informatics in construction management

3

3

 

PHẦN 3: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

15

15

 

CON

719

Luận văn

Thesis

15

15

 

TỔNG CỘNG

60

59

1

               

Ghi chú:

Luận văn thạc sĩ ứng dụng tuân theo quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường đại học Mở Tp. HCM và có độ dài ít nhất 50 trang không kể mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục.

 • 5.3. Nội dung chương trình đào tạo thạc sĩ nghiên cứu

  Mã học phần

  Tên học phần

  Khối lượng (tín chỉ)

  Phần chữ

  Phần số

   

  Tổng số

  LT

  TH

  PHẦN 1:  KIẾN THỨC CHUNG

  8

  8

  0

  CON

  501

  Triết học

  Philosophy

  3

  3

   

  ECO

  506

  Ngoại ngữ

  Foreign languages

  5

  5

   

  PHẦN 2: KIẾN THỨC NGÀNH

  27

  26

  1

  2.1 Kiến thức cơ sở ngành

  10

  9

  1

  CON

  605

  Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao

   Advanced Finite element method

  3

  3

   

  17

  CON

  604

  Cơ học đất tới hạn

  Critical state soil mechanics

  4

  3

  1

  CON

  703

  Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng

  Quantitative analysis for construction management

  3

  3

   

  2.2 Kiến thức chuyên ngành bắt buộc

  3

  3

  0

  CON

  718

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Scientific research methodology

  3

  3

   

  2.3 Chuyên đề chuyên ngành tự chọn (chọn tối thiểu 2 tín chỉ)

  2

  2

  0

  CON

  731

  Chuyên đề kết cấu công trình

  Seminar on structural engineering

  1

  1

   

  CON

  732

  Chuyên đề nền móng công trình

  Seminar on foundation engineering

  1

  1

   

  CON

  733

  Chuyên đề quản lý xây dựng

  Seminar on construction management

  1

  1

   

  2.4 Kiến thức chuyên ngành tự chọn (chọn tối thiểu 12 tín chỉ)

  12

  12

  0

  CON

  701

  Phương pháp phần tử hữu hạn trong địa kỹ thuật

   Finite Element method in geotechnical engineering

  3

  3

   

  CON

  704

  Kết cấu thép nâng cao

  Advanced steel structures

  3

  3

   

  CON

  702

  Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

   Advanced reinforced concrete structures

  3

  3

   

  17

  CON

  705

  Thiết kế nền móng nâng cao

   Advanced foundation design

  3

  3

   

  CON

  716

  Quản lý dự án xây dựng nâng cao

   Advanced construction project management

  3

  3

   

  CON

  726

  Động lực học kết cấu và động đất

  Structural dynamics and earthquake engineering

  4

  4

   

  CON

  707

  Tối ưu hóa kết cấu dựa trên độ tin cậy

  Structural design optimization considering uncerts

  3

  3

   

  CON

  708

  Bê tông tính năng cao

  High performance concrete

  3

  3

   

  CON

  710

  Bê tông cốt thép dự ứng lực

  Prestressed concrete structures

  3

  3

   

  CON

  712

  Theo dõi và chẩn đoán kết cấu

   Health monitoring and diagnostics of structures

  3

  3

   

  CON

  715

  Động lực học nền móng

   Dynamics of foundations

  3

  3

   

  CON

  728

  Quản lý kinh doanh và rủi ro trong xây dựng

   Business operations and risk management in construction

  3

  3

   

  CON

  729

  BIM & tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng

   BIM & applied informatics in construction management

  3

  3

   

  PHẦN 3: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

  25

  25

   

  CON

  719

  Luận văn

  Thesis

  25

  25

   

  TỔNG CỘNG

  60

  59

  1

                 

  Ghi chú:

 • Luận văn thạc sĩ nghiên cứu tuân theo quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường đại học Mở Tp. HCM và có độ dài ít nhất 70 trang không kể mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục.
 • Luận văn thạc sĩ nghiên cứu phải có kết quả công bố ít nhất là một bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học thuộc Danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.
 • 5.4. Đề cương chi tiết học phần: Đính kèm

  VI. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

  6.1. Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo thạc sĩ ứng dụng

 • Kế hoạch giảng dạy trong 1 năm và làm luận văn trong 6 tháng, cụ thể:
 •       HỌC KỲ 1

  STT

  Mã học phần

  Học phần

  TÍN CHỈ

  01

  CON501

  Triết học

  3

  02

  CON605

  Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao

  3

  03

  17CON604

  Cơ học đất tới hạn

  4

  04

  CON703

  Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng

  3

  05

  CON702

  Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

  3

   

  HỌC KỲ 2

  STT

  Mã học phần

  Học phần

  TÍN CHỈ

  06

  CON701

  Phương pháp phần tử hữu hạn trong địa kỹ thuật

  3

  07

  CON704

  Kết cấu thép nâng cao

  3

  08

  CON716

  Quản lý dự án xây dựng nâng cao

  3

  09

  CON718

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  3

  10

   

  Chuyên đề tự chọn 1

  1

   

   

  HỌC KỲ 3

  STT

  Mã học phần

  Học phần

  TÍN CHỈ

  11

  ECO506

  Ngoại ngữ

  5

  12

  17CON705

  Thiết kế nền móng nâng cao

  3

  13

   

  Môn tự chọn 1*

  4

  14

   

  Môn tự chọn 2*

  3

  15

   

  Chuyên đề tự chọn 2

  1

  HỌC KỲ 4, 5

  STT

  Mã học phần

  Học phần

  TÍN CHỈ

  16

  CON719

  Luận văn Thạc sĩ

  15

  * Môn kiến thức chuyên ngành tự chọn

  Các học phần kiến thức chuyên ngành tự chọn khuyến nghị

 • STT

  Mã học phần

  Học phần

  KHỐI LƯỢNG TC

  Lý thuyết

  Thực hành

  Tổng số

  1

  CON726

  Động lực học kết cấu và động đất

  4

  0

  4

  2

  CON708

  Bê tông tính năng cao

  3

  0

  3

  6.2. Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo thạc sĩ nghiên cứu

 • Kế hoạch giảng dạy trong 1 năm và làm luận văn từ 6 tháng - 1 năm, cụ thể:
 •  

  HỌC KỲ 1

  STT

  Mã học phần

  Học phần

  TÍN CHỈ

  01

  CON501

  Triết học

  3

  02

  CON605

  Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao

  3

  03

  17CON604

  Cơ học đất tới hạn

  4

  04

  CON703

  Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng

  3

  05

   

  Môn tự chọn 1*

  3

   

   

  HỌC KỲ 2

  STT

  Mã học phần

  Học phần

  TÍN CHỈ

  06

   

  Môn tự chọn 2*

  3

  07

   

  Môn tự chọn 3*

  3

  08

   

  Môn tự chọn 4*

  3

  09

  CON718

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  3

  10

   

  Chuyên đề tự chọn 1

  1

   

   

   

  HỌC KỲ 3, 4, 5

  STT

  Mã học phần

  Học phần

  TÍN CHỈ

  11

  ECO506

  Ngoại ngữ

  5

  12

   

  Chuyên đề tự chọn 2

  1

  13

  CON730

  Luận văn Thạc sĩ

  25

   

  * Môn tự chọn theo hướng nghiên cứu

   

 • Các môn tự chọn khuyến nghị theo hướng nghiên cứu về Kết cấu công trình
 • STT

  Mã học phần

  Học phần

  KHỐI LƯỢNG TC

  Lý thuyết

  Thực hành

  Tổng số

  1

  CON704

  Kết cấu thép nâng cao

  3

  0

  3

  2

  CON702

  Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

  3

  0

  3

  3

  CON708

  Bê tông tính năng cao

  3

  0

  3

  4

  CON726

  Động lực học kết cấu và động đất

  4

  0

  4

   

   

 • Các môn tự chọn khuyến nghị theo hướng nghiên cứu về Nền móng công trình:
 • STT

  Mã học phần

  Học phần

  KHỐI LƯỢNG TC

  Lý thuyết

  Thực hành

  Tổng số

  1

  CON701

  Phương pháp phần tử hữu hạn trong địa kỹ thuật

  3

  0

  3

  2

  CON702

  Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

  3

  0

  3

  3

  17CON705

  Thiết kế nền móng nâng cao

  3

  0

  3

  4

  CON726

  Động lực học kết cấu và động đất

  4

  0

  4

   

   

 • Các môn tự chọn khuyến nghị theo hướng nghiên cứu về Quản lý xây dựng:
 • STT

  Mã học phần

  Học phần

  KHỐI LƯỢNG TC

  Lý thuyết

  Thực hành

  Tổng số

  1

  CON716

  Quản lý dự án xây dựng nâng cao

  3

  0

  3

  2

  CON702

  Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

  3

  0

  3

  3

  CON728

  Quản lý kinh doanh và rủi ro trong xây dựng

  3

  0

  3

  4

  CON729

  BIM & tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng

  3

  0

  3

   

   

  7. Danh mục các học phần tương đương

  STT

  Chương trình đào tạo 2017

  Chương trình đào tạo 2019

  1

  Phương pháp phần tử hữu hạn (CON602)

  Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao (CON605)

Top