Liên hệ

 

Khoa Đào tạo Sau Đại học (phòng 210)
 
Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
 
Điện thoại: (028) 39300946, (028) 39300947 , (028) 39300210-209
 
Email: postgraduate@ou.edu.vn
 
 
 

 
 
 
 
Top