Đề cương thạc sĩ

 

Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 12/2022

 Lịch Bảo vệ Đề cương Cao học Quản trị kinh doanh Tháng 05/2022

Lịch bảo vệ đề cương ngành Kỹ thuật xây dựng - tháng 09/2022

Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 08/2022

Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 07/2022

Lịch bảo vệ đề cương ngành Luật kinh tế tháng 07/2022

Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 06/2022

Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 05/2022

Lịch Bảo vệ Đề cương Cao học Quản trị kinh doanh Tháng 05/2022

Lịch Bảo vệ Đề cương Cao học Quản trị kinh doanh Tháng 04/2022

- Lịch Bảo vệ Đề cương Cao học Quản trị kinh doanh Tháng 03/2022

Lịch bảo vệ đề cương ngành Luật kinh tế tháng 05/2022

Lịch bảo vệ đề cương ngành Luật kinh tế tháng 04/2022

Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 04/2022

Lịch bảo vệ đề cương ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tháng 04/2022

Lịch bảo vệ đề cương ngành Công nghệ sinh học tháng 03/2022

Lịch bảo vệ đề cương ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tháng 03/2022

Lịch bảo vệ đề cương ngành Luật kinh tế tháng 03/2022

Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 03/2022

Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 01/2022

Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 12/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 07/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Kỹ thuật xây dựng (MCON) tháng 06/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Khoa học máy tính (MCOM) tháng 06/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Kế toán (MACC) tháng 04/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Tài chính - Ngân hàng (MFB) tháng 04/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Kinh tế học (ME) tháng 04/2021

Lịch bảo vệ đề cương ngành Quản trị kinh doanh (MBA) tháng 04/2021

Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 04/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Tài chính - Ngân hàng và Kinh tế học ngày 03/04/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Luật kinh tế (MLAW) 01/4/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Xã hội học (MSOC) ngày 26/3/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Khoa học máy tính (MCOM) tháng 03/2021

Lịch bảo vệ đề cương ngành Quản trị kinh doanh (MBA) tháng 03/2021

Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 03/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Kỹ thuật xây dựng (MCON) tháng 03/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Khoa học máy tính (MCOM) tháng 03/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Luật kinh tế (MLAW) 11/3/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 02/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Luật kinh tế (MLAW) tháng 01/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Công nghệ sinh học (MBIO) tháng 01/2021

Lịch bảo vệ đề cương ngành Kỹ thuật xây dựng (MCON), ngày 11/01/2021

- Kế hoạch bảo vệ đề cương, luận văn và xét tốt nghiệp năm 2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Kỹ thuật xây dựng (MCON), ngày 30/12/2020

Lịch bảo vệ đề cương ngành Khoa học máy tính (MCOM), ngày 26/12/2020

 Lịch bảo vệ đề cương ngành Luật kinh tế (MLAW) tháng 8/2020

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Công nghệ sinh học (MBIO) tháng 6/2020

Lịch bảo vệ đề cương ngành Kỹ thuật xây dựng (MCON), ngày 09/06/2020

Lịch bảo vệ đề cương chuyên ngành Kinh tế học ngày 06/06/2020

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Quản trị kinh doanh (MBA) tháng 5/2020

- Lịch bảo vệ đề cương chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng ngày 23/05/2020

Lịch bảo vệ đề cương ngành Kỹ thuật xây dựng (MCON) ngày 19/03/2020

Lịch bảo vệ đề cương ngành Tài chính - Ngân hàng (MFB) ngày 13/03/2020

Lịch bảo vệ đề cương ngành Kinh tế học (ME) ngày 14/03/2020

- Lịch bảo vệ đề cương chuyên ngành Luật kinh tế, Công nghệ sinh học và Xã hội học tháng 3/2020

Lịch bảo vệ đề cương ngành Quản trị kinh doanh (MBA) ngày 22/02 và 24/02/2020

Lịch bảo vệ đề cương ngành Khoa học máy tính (MCOM) ngày 22/02/2020

Lịch bảo vệ đề cương ngành Kinh tế học (ME) ngày 22/02/2020

Lịch bảo vệ đề cương ngành Tài chính - Ngân hàng (MFB) ngày 22/02/2020

Lịch bảo vệ đề cương ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (MCON) ngày 19/02/2020

- Thông báo làm đề cương luận văn năm 2020_ Khóa 2018

Thông báo làm đề cương luận văn năm 2020_ Khóa 2017

- Thông báo làm đề cương luận văn năm 2020_ Khóa 2016

Lịch bảo vệ đề cương tháng 9/2019

Lịch bảo vệ đề cương tháng 8/2019

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 6/2019

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 5/2019

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 4/2019

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 3/2019

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 01/2019

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 11/2018

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 6/2018

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 01/2018

- Thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2018

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 11/2017 

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 06/2017 

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 05/2017 

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 04/2017 

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 03/2017 

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 02/2017 (Đợt 2)

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 02/2017 (Đợt 1)

Lịch bảo vệ đề cương tháng 01/2017

- Thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn năm 2017

- Hội đồng bảo vệ đề cương ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (24/08/2016), Quản trị kinh doanh (26/08/2016),  Kinh tế học (26/08/2016), Tài chính - Ngân hàng (27/08/2016)

- Hội đồng bảo vệ đề cương ngành Kinh tế học (04/06/2016), Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (06/06/2016)

- Hội đồng bảo vệ đề cương ngành Tài chính - Ngân hàng từ ngày 29/02/2016 đến ngày 01/03/2016

Hội đồng bảo vệ đề cương ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng, LL&PP Dạy học bộ môn Tiếng Anh, Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp từ ngày 24/02/2016 đến ngày 28/02/2016

- Hội đồng bảo vệ đề cương ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng, LL&PP Dạy học bộ môn Tiếng Anh ngày 26/1/2016, 27/1/2016, 28/1/2016

Top