Đề cương thạc sĩ

 

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 11/2018

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 6/2018

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 01/2018

- Thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2018

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 11/2017 

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 06/2017 

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 05/2017 

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 04/2017 

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 03/2017 

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 02/2017 (Đợt 2)

- Lịch bảo vệ đề cương tháng 02/2017 (Đợt 1)

Lịch bảo vệ đề cương tháng 01/2017

- Thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn năm 2017

- Hội đồng bảo vệ đề cương ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (24/08/2016), Quản trị kinh doanh (26/08/2016),  Kinh tế học (26/08/2016), Tài chính - Ngân hàng (27/08/2016)

- Hội đồng bảo vệ đề cương ngành Kinh tế học (04/06/2016), Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (06/06/2016)

Hội đồng bảo vệ đề cương ngành Tài chính - Ngân hàntừ ngày 29/02/2016 đến ngày 01/03/2016

Hội đồng bảo vệ đề cương ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng, LL&PP Dạy học bộ môn Tiếng Anh, Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp từ ngày 24/02/2016 đến ngày 28/02/2016

- Hội đồng bảo vệ đề cương ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng, LL&PP Dạy học bộ môn Tiếng Anh ngày 26/1/2016, 27/1/2016, 28/1/2016

 
 
 
 
Top