Luận văn thạc sĩ

 

Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh - Tháng 9/2022

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng - Khóa 2018, ngày 07/09/2022

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế ngày 26/08/2022

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế ngày 20/07/2022

Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh - Tháng 6/2022

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế ngày 31/05/2022

- Bảo vệ Luận văn cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tháng 05/2022

- Bảo vệ Luận văn cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tháng 04/2022

- Bảo vệ Luận văn cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tháng 03/2022

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng - Tháng 5/2022

Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh - Tháng 5/2022

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế ngày 21/04/2022

Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh ngày 01/04/2022

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học ngày 30/03/2022

Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh - Tháng 3/2022

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế ngày 17/01/2022

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học ngày 28/12/2021

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán ngày 17/12/2021

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Tháng 12/2021

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế học ngày 08/12/2021

- Bảo vệ Luận văn cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tháng 12/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật kinh tế - Sáng 10H00, ngày 02/12/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật kinh tế - Sáng 08H00, ngày 02/12/2021

Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh - Tháng 11/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Công nghệ Sinh học - Ngày 01/11/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Công nghệ Sinh học - Ngày 28/10/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật kinh tế - Chiều, ngày 15/10/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật kinh tế - Sáng, ngày 15/10/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật kinh tế - Chiều, ngày 14/10/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật kinh tế - Sáng, ngày 14/10/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật kinh tế - Ngày 13/10/2021

Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh - Tháng 10/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng ngày 12/10/2021 và 13/10/2021 

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Xã hội học - Ngày 07/10/2021

- Bảo vệ Luận văn cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tháng 10/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật kinh tế - Ngày 17/09/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh - Tháng 9/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Khoa Học Máy Tính ngày 09/09/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Kỹ Thuật Xây Dựng ngày 10/09/2021

- Bảo vệ Luận văn cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tháng 08/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng ngày 12/06/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Kinh tế học ngày 12/06/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Khoa học máy tính ngày 08/06/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Kinh tế học ngày 15/05/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng ngày 15/05/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Xã hội học ngày 10/5/2021.

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tháng 04/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh ngày 27/04/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật Kinh tế ngày 25 - 26/3/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh ngày 29/01/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Công nghệ sinh học ngày 26/01/2021.

Bảo vệ luận văn cao học ngành KHOA HỌC MÁY TÍNH  ngày 28/01/2021  

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Công nghệ sinh học ngày 12/11/2020.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật Kinh tế ngày 12/11/2020.

- Bảo vệ luận văn cao học ngành Khoa học máy tính  ngày 25/10/2020 

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật Kinh tế ngày 24, 25/10 và 01/11/2020.   

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp ngày 08/10/2020. 

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật Kinh tế ngày 06/10/2020.   

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Kinh tế học ngày 05/10/2020.   

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng ngày 26/09/2020.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngày 18/09/2020.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngày 17/07/2020.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngày 17/06/2020.

Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Kinh tế học ngày 19/06/2020.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật Kinh tế ngày 23/05/2020.

Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (Khóa 2016), ngày 30/05/2020

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng ngày 14/05/2020.

- Bảo vệ luận văn cao học ngành Khoa học máy tính (khóa 2017 - Đợt 1/2020), ngày 29/03/2020 

- Thông báo làm đề cương luận văn năm 2020_ Khóa 2018

- Thông báo làm đề cương luận văn năm 2020_ Khóa 2017

- Thông báo làm đề cương luận văn năm 2020_ Khóa 2016

- Bảo vệ luận văn cao học ngày 05/03/2020

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 12/2019

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 10/2019

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 9/2019

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 8/2019

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 5/2019

- Thông báo xét tốt nghiệp và lễ tốt nghiệp sau đại học năm 2019

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 3/2019

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 12/2018

- Thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn năm 2019 cho khóa 2016 và khóa 2017

- Thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn năm 2019 cho khóa 2015

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 10/2018

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 09/2018 (Đợt 2)

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 09/2018

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 08/2018

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 05/2018

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 04/2018

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 03/2018

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 02/2018 

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 12/2017 (Đợt 2)

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 12/2017 

- Quy định thu học phí gia hạn luận văn cao học khóa 2014

- Thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2018

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 10/2017 

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 09/2017 (Đợt 3)

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 09/2017 (Đợt 2)

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 09/2017 (Đợt 1)

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 08/2017

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 06/2017

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 05/2017

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 04/2017

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 03/2017

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 01/2017

- Thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn năm 2017

- Bảo vệ luận văn cao học ngành Kinh tế học ngày 31/07/2016

- Bảo vệ luận văn cao học ngành Quản trị kinh doanh ngày 22/07/2016

- Bảo vệ luận văn cao học ngành Tài chính - Ngân hàng ngày 10/06/2016

- Bảo vệ luận văn cao học ngành Quản trị kinh doanh ngày 19/05/2016, ngành Xây dựng CTDD & CN ngày 27/05/2016

- Bảo vệ luận văn cao học lớp MBQPM5 chương trình liên kết Việt - Bỉ ngày 5/5/2016 và 6/5/2016

- Hội đồng bảo vệ luận văn cao học ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp ngày 27/04/2016, 28/04/2016

- Hội đồng bảo vệ luận văn cao học lớp MMCoM9 và MBAVB8 chương trình liên kết Việt - Bỉ ngày 25/03/2016

- Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Quản trị kinh doanh ngày 24/03/2016

- Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Kinh tế học ngày 27/1/2016

- Thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn năm 2016

- Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Tài chính - Ngân hàng ngày 19/11/2015, 23/11/2015

- Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Quản trị kinh doanh ngày 18/11/2015, 19/11/2015, 23/11/2015, 24/11/2015, 25/11/2015, 26/11/2015

- Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Quản trị kinh doanh Ngày 09/11/2015 (2 hội đồng), 10/11/2015 (1 hội đồng)

- Ngành Hội đồng Bảo vệ luận văn ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Ngày 09/11/2015

- Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Kinh tế học Ngày 12/11/2015 (1 hội đồng), 13/11/2015 (2 hội đồng)    

Top