Đề cương Môn Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng nâng cao CPM

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng nâng cao

Mã môn học         : CPM

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, đầu tư được xem là một trong những yếu tố hàng đầu tác động đến sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Đối với các doanh nhân, đầu tư theo dự án là một hoạt động không thể thiếu để phát triển sự nghiệp và  mang lại tiền của cho bản thân cũng như lợi ích cho xã hội. Do đó, công tác lập, thẩm định và lựa chọn dự án đầu tư là một việc làm hết sức cần thiết ở góc độ quốc gia cũng như mỗi cá nhân trong xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh nguồn lực mỗi ngày một khan hiếm, các yếu tố đầu vào như tiền vốn, nguồn nhân lực, vật tư…hạn hẹp thì việc phân tích để lựa chọn đúng dự án đầu tư, cũng như việc thẩm định để ngăn chặn các dự án xấu và bảo vệ các dự án tốt không bị bác bỏ càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Do vậy, môn học Lập & Thẩm định dự án đầu tư đóng một vai trò then chốt trong chương trình đào tạo các ngành kinh tế & quản lý nói chung và quản lý xây dựng nói riêng. Nó không chỉ phục vụ cho đối tượng là cán bộ làm công tác lập và thẩm định dự án đầu tư mà còn cần thiết cho tất cả mọi người đang đứng trước các quyết định đầu tư nhằm lựa chọn giải pháp cho một vấn đề quản trị cá nhân. Vì vậy, môn học này không chỉ mang tính hàn lâm học thuật ở nhà trường mà còn mang tính ứng dụng thực tiễn bình dân trong cuộc sống đời thường.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Sau khi học môn này học viên sẽ đạt được những kỹ năng sau:

 • Nhận dạng được các kiến thức cơ bản và nâng cao về dự án đầu tư
 • Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các ứng dụng
 • Sử dụng được các chỉ tiêu thẩm định dự án đầu tư.
 • Hiểu rõ các quan điểm thẩm định dự án khác nhau
 • Có khả năng phân tích, đánh giá tính khả thi về hiệu quả tài chính của một dự án đầu tư
 • Áp dụng phần mềm mô phỏng Crystall Ball trong phân tích rủi ro dự án
  • Mục tiêu chung

Môn học này cung cấp cho học viên  các nguyên tắc lý thuyết cùng những ứng dụng thực tế của việc phân tích và thẩm định dự án đầu tư. Khi kết thúc môn học, các học viên có kỹ năng cần thiết để thực hiện thẩm định và ra quyết định về tài chính, rủi ro, kinh tế và xã hội đối với các dự án đầu tư trong ngành xây dựng.

 • Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức

Sau khi học xong môn học này, học viên nắm được những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Kỹ năng

Sau khi học xong môn học này, học viên có thể áp dụng những kiến thức vào trong thực tế để phân tích hiệu quả tài chính của dự án đầu tư xây dựng.

Thái độ

Nhận thức được sự cần thiết và khả năng ứng dụng các phương pháp liên quan đến phân tích và thẩm định dự án đầu tư.

 3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tổng quan lập & thẩm định dự án đầu tư
 • Xây dựng ngân lưu của dự án đầu tư
 • Thời giá tiền tệ
 • Các chỉ tiêu phân tích
 • Tài chính dự án đầu tư
 • Quy mô và thời điểm đầu tư dự án
 • Suất chiết khấu trong thẩm định dự án đầu tư
 • Phân tích rủi ro dự án đầu tư
 • Tác động của lạm phát đối với ngân lưu dự án đầu tư
 • Giới thiệu phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư
 • Hoạch định vốn ngân sách (capital budgeting)
 • Hoạch định và mở rộng công suất dự án đầu tư
 • Thẩm định dự án đầu tư mờ

 

 

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

[1] Tài liệu biên soạn của Giảng viên phụ trách môn học

4.2. Tài liệu tham khảo

[2] Carl D. Martland, Toward more sustainable infrastructure: Project evaluation for planners and engineers, Lần thứ 1, Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2012.

[3] Arnold C. Harberger and Glenn P. Jenkins, Sách hướng dẫn phân tích chi phí và lợi ích cho các quyết định đầu tư, Harvard University, 1995.

[4] Belli Pedro và các cộng sự, Phân tích kinh tế các hoạt động đầu tư: Công cụ phân tích và ứng dụng thực tế, Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin, 2002.

[5] Bùi Ngọc Toàn, Quản lý dự án xây dựng: Lập và thẩm định dự án, In lần thứ 1. NXB Xây dựng, 2011.

[6] Nguyễn Quốc Ấn và cộng sự, Giáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, Lần thứ 2 có sửa đổi và bổ sung, NXB ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

[7] Leland Blank, Anthony Tarquin, Engineering economy, Lần thứ 8, New York,  McGraw-Hill Education, 2018.

[8] John D. Finnerty,  Tài trợ dự án, Nhà XB Giáo dục Việt Nam, 2013.

[9] Damodaran Aswath,  Định giá đầu tư: Các công cụ và kỹ thuật giúp xác định giá trị của mọi loại tài sản, Nhà xuất Bản Tài chính, 2010.  

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

 • Chuyên cần: 20%
 • Thuyết trình nhóm: 30%

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Tiểu luận cuối kỳ: 50%

Điểm số tối đa của môn học là 10

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45
 • Số giờ tự học        : 

 

Top