Seminar: Quản lý Trung tâm ngoại ngữ trước, trong và sau Covid

 

Chiều thứ Bảy, ngày 11-09-2021, Từ 15g00 -17g00, Online qua ZOOM
 

Khoa đào tạo Sau đại học kính mời các anh chị học viên Chương trình Chứng chỉ Sau đại học (TDIP), học viên cao học và Nghiên cứu sinh chuyên ngành TESOL đăng ký tham gia buổi Seminar sau:

  • Chủ đề: Quản lý Trung tâm ngoại ngữ trước, trong và sau Covid
  • Diễn giả : ThS. Lê Huy Lâm - Trưởng Cơ sở 2, Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHSP TPHCM
  • Thời gian:  Chiều thứ Bảy, ngày 11-09-2021,  Từ 15g00 -17g00
  • Địa điểm : Online qua ZOOM (Link tham gia buổi họp sẽ gửi sau cho những người đã đăng ký)
  • Thành phần tham dự: học viên chương trình Chứng chỉ SĐH (TDIP), học viên Cao học và NCS chuyên ngành TESOL

>>> ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẠI ĐÂY <<<

Top