Nghiên cứu sinh

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 1 (2012)

(Quyết định số 315/QĐ-ĐHM, ngày 10/5/2013)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

1

Trần Ngọc Chánh

26/09/1973

Đồng Tháp

Nam

2

Trương Mỹ Diễm

20/03/1977

Sóc Trăng

Nữ

3

Hoàng Thị Thu Hà

16/06/1962

TP. HCM

Nữ

4

Lê Văn Hưởng

01/01/1962

Tiền Giang

Nam

5

Vũ Hữu Thành

22/01/1979

Nam Định

Nam

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 2 (2013)

(Quyết định số 840/QĐ-ĐHM, ngày 25/10/2013)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

1

Phạm Trung Dũng

25/12/1972

Phú Thọ

Nam

2

Nguyễn Lê Thái Hòa

20/01/1976

Quảng Nam

Nam

3

Lê Khánh

20/11/1964

Sài Gòn

Nam

4

Lê Nguyễn Bình Minh

02/05/1983

Khánh Hòa

Nam

5

Trần Kiêm Việt Thắng

09/04/1985

TP. HCM

Nam

6

Vũ Thịnh Trường

17/12/1987

Nam Định

Nam

7

Tô Đình Tuân

16/07/1974

Sài Gòn

Nam

8

Ngô Thành Trung

09/01/1986

Gia Lai

Nam

9

Huỳnh Đông Hà

04/10/1977

TP.HCM

Nam

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 3 (2014)

(Quyết định số 1513/QĐ-ĐHM, ngày 31/12/2014)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

1

Lê Đình Nghi

13/12/1982

Bình Thuận

Nam

2

Trần Thị Huế Chi

10/12/1976

TP. HCM

Nữ

3

Nguyễn Ngọc Thông

07/10/1987

TP. HCM

Nam

4

Trịnh Hoàng Nam

18/03/1978

Khánh Hòa

Nam

5

Phạm Nguyễn Thế Thành

10/08/1974

Quảng Nam

Nam

6

Ngô Chính

11/12/1962

Bình Định

Nam

7

Nguyễn Đức Bình

07/10/1973

Hà Nội

Nam

8

Trần Thế Nam

24/07/1977

Hà Nam

Nam

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 4 (2015)

(Quyết định số 1447/QĐ-ĐHM, ngày 30/10/2015)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

1

Phạm Đình Cường

23/09/1969

Tây Ninh

Nam

2

Nguyễn Thị Mỹ Dung

20/08/1982

Phú Yên

Nữ

3

Nguyễn Thanh Huyên

17/07/1972

Hà Tĩnh

Nam

4

Bùi Thành Khoa

21/10/1987

TP.HCM

Nam

5

Cao Trí Nhân

15/02/1975

Cà Mau

Nam

6

Lê Hoàng Việt Phương

15/05/1988

Bình Phước

Nam

7

Nguyễn Quyết

24/05/1979

Đồng Nai

Nam

8

Trần Bá Thịnh

01/12/1973

Quảng Nam

Nam

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 2016

(Quyết định số 1522/QĐ-ĐHM, ngày 07/10/2016)

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Chuyên ngành
1 Bùi Ngọc Tuấn Anh 14/01/1979 TP. Hồ Chí Minh Nam Quản trị kinh doanh
2 Nguyễn Giang Đô 21/07/1969 TP. Hồ Chí Minh Nam Quản trị kinh doanh
3 Trần Diệu Hằng 01/06/1985 Hà Nội Nữ Quản trị kinh doanh
4 Lê Trương Hiền Hoà 05/02/1984 TP. Hồ Chí Minh Nam Quản trị kinh doanh
5 Nguyễn Lê Thanh Huyền 02/03/1986 Khánh Hoà Nữ Quản trị kinh doanh
6 Nguyễn Vĩnh Luận 24/09/1984 Đồng Tháp Nam Quản trị kinh doanh
7 Nguyễn Ngọc Đan Thanh 17/07/1988 TP. Hồ Chí Minh Nữ Quản trị kinh doanh
8 Nguyễn Thị Thuỷ 14/11/1986 Tiền Giang Nữ Quản trị kinh doanh
9 Đỗ Thanh Trúc 07/06/1987 Quảng Nam Nữ Quản trị kinh doanh
10 Võ Minh Tuấn 24/10/1967 TP. Hồ Chí Minh Nam Quản trị kinh doanh
11 Lê Thanh Liêm 03/03/1963 Bến Tre Nam Kinh tế học
12 Cao Việt Cường 04/02/1987 Quãng Ngãi Nam Kinh tế học
13 Mai Thị Hồng Đào 09/04/1972 Đồng Tháp Nữ Kinh tế học
14 Đặng Bắc Hải 15/03/1981 Vũng Tàu Nam Kinh tế học
15 Bùi Quang Hiển 18/02/1990 Bến Tre Nam Kinh tế học
16 Phạm Tấn Hoà 02/01/1973 Long An Nam Kinh tế học
17 Ngô Đức Huy 28/03/1988 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh tế học
18 Bùi Hoàng Ngọc 13/03/1977 Hà Nội Nam Kinh tế học
19 Huỳnh Đặng Bích Vy 10/03/1982 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh tế học
 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA  2017

(Quyết định số 2271/QĐ-ĐHM, ngày 28/12/2017)

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Chuyên ngành
1 Nguyễn Thị Dỵ Anh 18/04/1984 TP. Hồ Chí Minh Nữ Quản trị kinh doanh
2 Trần Cao Giang 09/03/1986 TP. Hồ Chí Minh Nam Quản trị kinh doanh
3 Phạm Anh Nguyên 22/03/1989 Long An Nam Quản trị kinh doanh
4 Đỗ Anh Thư 15/07/1984 Long An Nữ Quản trị kinh doanh
5 Nguyễn Trúc Vân 19/08/1979 TP. Hồ Chí Minh Nữ Quản trị kinh doanh
6 Nguyễn Chí Tâm 28/11/1984 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh tế học
7 Nguyễn Châu Bích Tuyền 27/02/1977 Bến Tre Nữ LL&PPDHBM tiếng Anh

Top