Chuyên đề / tiểu luận tổng quan

 

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Lê Nguyễn Bình Minh sáng 04/9/2019

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Bùi Hoàng Ngọc chiều 30/8/2019

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Nguyễn Vĩnh Luận sáng 17/5/2019

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề nghiên cứu sinh Bùi Thành Khoa sáng 10/01/2019

- Hội đồng bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh tháng 11/2018

- Hội đồng bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh tháng 6/2018

- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Ngô Chín sáng 03/5/2018

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Lê Đình nghi sáng 18/4/2018

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Tô Đình Tuân sáng 28/3/2018

- Hội đồng bảo vệ Đề cương NCS Bùi Thành Khoa sáng 20/12/2017

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Vũ Hữu Thành chiều 08/08/2017

- Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Nguyễn Lê Thái Hòa chiều 25/05/2017

- Hội đồng bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh 30/03/2017

- Hội đồng bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh 28/12/2016,

Hội đồng bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh 25/11/2016 và bảo vệ chuyên đề NCS 30/11/2016

- Hội đồng bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh 23/04/2016, 29/04/2016

- Hội đồng bảo vệ đề cương Nghiên cứu sinh Vũ Thịnh Trường

- Báo cáo chuyên đề tiến sĩ của Nghiên cứu sinh. Đề tài: Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu trong và ngoài nước .... Nghiên cứu sinh: Lê Văn Hưởng, khóa 2012. Thời gian: 9:00, Chủ nhật ngày 10/01/2016. Địa điểm: P118, 97 Võ Văn Tần, P6, Q3, Tp.HCM

Top