Hướng nghiên cứu chuyên sâu

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN VÀ CÁC CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU
DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

TÊN HỌ GIẢNG VIÊN, HỌC VỊ, HỌC HÀM

CÁC CHỦ ĐỂ CÓ THỂ HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SĨ

1. Hoàng Thị Phương Thảo

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (Ph.D), Phó Giáo Sư

 

 • Thương mại điện tử: kinh doanh bán lẻ trên mạng, hành vi tiêu dùng trên mạng xã hội, Internet marketing, truyền thông marketing trực tuyến
 • Quản trị thương hiệu: tài sản thương hiệu, danh tiếng tổ chức, …
 • Chiến lược chiêu thị truyền thống
 • Hành vi tiêu dùng và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 • Quản trị mối quan hệ khách hàng trong giao dịch B2B

2. Trịnh Thùy Anh

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (Ph.D)

 • Đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam
 • Dẫn dắt và đổi mới kinh doanh vì sự phát triển trường tồn của doanh nghiệp
 • Dịch vụ xuất sắc thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững
 • Xây dựng và quản trị thực thi chiến lược
 • Lãnh đạo hiệu quả trong xây dựng đội ngũ thành tích cao

3. Cao Minh Trí

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

 

 • Đầu tư quốc tế     
 • Ngoại thương
 • Chiến lược phát triển
 • Chiến lược marketing
 • Xây dựng thương hiệu

4. Ngô Viết Liêm

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (Ph.D), Phó giáo sư

 • Sự chú tâm trong công việc (Mindfulness at work)
 • Tương tác giữa khách hàng và  nhân viên trong bối cảnh dịch vụ tiếp xúc cá nhân cao (Employee-customer interactions in high personal contact service settings) 
 • Nội dung tham khảo và truyền miệng thông tin (Referral content and WOM)
 • Sáng kiến/ý tưởng mới trong kinh doanh ở Châu Á (Entrepreneurial innovation in Asia)
 • Tâm lý tiêu dùng của thương hiệu (Consumer psychology of brand)

5. Hồ Đắc Nguyên Ngã

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (Ph.D), Phó giáo sư

 • Marketing kỹ thuật số (Digital marketing)
 • Phát triển nội dung dành cho người dùng (User generated content)
 •  Phương tiện xã hội (Social media)

6. Vân Thị Hồng Loan

Tiến sĩ Truyền thông (Doctor of Communication)

 • Quản trị quan hệ công chúng: Quản trị các mối quan hệ, PR và văn hoá, mối quan hệ với khách hàng và truyền thông mới.
 • Quản trị danh tiếng: thương hiệu và danh tiếng, danh tiếng và truyền thông mới
 • Quản trị khủng hoảng
 • Quản trị truyền thông
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

7. Nguyễn Thanh Nguyên

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA)

 • Quản trị công
 • Quản trị dự án

8. Lưu Trọng Tuấn

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (Ph.D)

 • Hành vi tổ chức
 • Quản trị thay đổi
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

9. Vũ Việt Hằng

Tiến sĩ Kinh Tế (Ph.D)

 

 • Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
 • Hệ thống lương, thưởng, phúc lợi
 • Quản trị hiệu suất làm việc
 • Quản trị tài năng
 • Phong cách lãnh đạo
 • Gắn kết nhân viên
 • Xây dựng tổ chức học tập- chia sẻ tri thức
 • Quản trị xung đột
 • Cân bằng cuộc sống- công việc
 • Đánh giá và phát triển năng lực
 • Lãnh đạo nữ, lao động nữ (thử thách, khó khăn, bình đẳng giới)
 • Quản trị đa văn hóa

10. Bùi Thị Lan Hương

Tiến sĩ Kinh tế (Ph.D)

 • Hình ảnh du lịch điểm đến
 • Tiêu dùng xanh và người tiêu dùng xanh có trách nhiệm
 • Hình ảnh thương hiệu thông qua chiến lược CSR của doanh nghiệp
 • Bán lẻ hiện đại ở Việt Nam
 • Khác biệt văn hóa và hành vi tiêu dùng ở Châu Á

11. Nguyễn Quang Trung

Tiến sĩ Quản trị công (Ph.D)

 • Quản trị công
 • Chính phủ điện tử

12. Nguyễn Minh Kiều    

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA), Phó giáo sư

 • Quản trị ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính
 • Quản trị tài chính công ty cổ phần
 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Quản trị rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro tín dụng
 • Quản trị tài chính và kinh doanh quốc tế

13. Võ Hồng Đức

Tiến sĩ Kinh tế (Ph.D)

 • Quản trị công ty
 • Quản trị tài chính

Top