Danh mục luận án

 

DANH MỤC LUẬN ÁN

TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2016

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

GVHD

KHÓA

1

Lê Văn Hưởng

01/01/1962

Tiền Giang

 

Nghiên cứu đầu tư của doanh nghiệp.

  1.PGS. TS. Lê Bảo Lâm

  2.PGS. TS. Nguyễn Minh Hà

2012

 

DANH MỤC LUẬN ÁN

TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2018

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

GVHD

KHÓA

1

Vũ Hữu Thành

22/01/1979

Nam Định

 

Ảnh hưởng của đa dạng hóa tới hiệu quả và rủi ro của doanh nghiệp.

 

1. PGS. TS. Nguyễn Minh Hà.

2. PGS. TS. Nguyễn Minh Kiều

2012

2

Vũ Thịnh Trường

17/12/1987

Nam Định

 

Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp.

 

1. TS. Võ Hồng Đức

2 .TS. Lê Thị Thanh Loan

2013

3

Nguyễn Lê Thái Hòa

20/01/1976

Quảng Nam

Mối quan hệ giữa hình tượng cửa hiệu, nhân cách cửa hiệu với lòng trung thành của khách hàng đối với cửa hiệu và vai trò điều tiết của văn hóa cá nhân.

1 .PGS. TS Hoàng Thị Phương Thảo

2. PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy

2013

 

DANH MỤC LUẬN ÁN

TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2019

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

GVHD

KHÓA

1

Tô Đình Tuân

16/07/1974

Sài Gòn

 

Nghiên cứu thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí tại Việt Nam.

 

1. PGS. TS. Nguyễn Minh Hà

2. PGS. TS. Lê Bảo Lâm

2013

2

Lê Đình Nghi

13/12/1982

Bình Thuận

 

Lan tỏa suất sinh lợi và độ biến thiên giữa các thị trường chứng khoán.

 

PGS. TS. Nguyễn Minh Kiều

2014

Top