PhD. Students

 

LIST OF DOCTORAL STUDENTS - YEAR 2012

 (Decision No 315/QĐ-ĐHM, dated on 10/5/2013)

No

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

Doctoral program

1

Trần Ngọc Chánh

26/09/1973

Đồng Tháp

Male

Business administration

2

Trương Mỹ Diễm

20/03/1977

Sóc Trăng

Female

Business administration

3

Hoàng Thị Thu Hà

16/06/1962

HCMC

Female

Business administration

4

Lê Văn Hưởng

01/01/1962

Tiền Giang

Male

Business administration

5

Vũ Hữu Thành

22/01/1979

Nam Định

Male

Business administration

 

 

LIST OF DOCTORAL STUDENTS - YEAR 2013

 (Decision No 840/QĐ-ĐHM, dated on 25/10/2013 and 1098/QĐ-ĐHM, dated on 31/12/2013)

No

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

Doctoral program

1

Phạm Trung Dũng

25/12/1972

Phú Thọ

Male

Business administration

2

Nguyễn Lê Thái Hòa

20/01/1976

Quảng Nam

Male

Business administration

3

Lê Khánh

20/11/1964

Sài Gòn

Male

Business administration

4

Lê Nguyễn Bình Minh

02/05/1983

Khánh Hòa

Male

Business administration

5

Trần Kiêm Việt Thắng

09/04/1985

HCMC

Male

Business administration

6

Vũ Thịnh Trường

17/12/1987

Nam Định

Male

Business administration

7

Tô Đình Tuân

16/07/1974

Sài Gòn

Male

Business administration

8

Ngô Thành Trung

09/01/1986

Gia Lai

Male

Business administration

9

Huỳnh Đông Hà

04/10/1977

HCMC

Male

Business administration

 

 

LIST OF DOCTORAL STUDENTS - YEAR 2014

 (Decision No 1513/QĐ-ĐHM, dated on 31/12/2014)

No

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

Doctoral program

1

Lê Đình Nghi

13/12/1982

Bình Thuận

Male

Business administration

2

Trần Thị Huế Chi

10/12/1976

HCMC

Female

Business administration

3

Nguyễn Ngọc Thông

07/10/1987

HCMC

Male

Business administration

4

Trịnh Hoàng Nam

18/03/1978

Khánh Hòa

Male

Business administration

5

Phạm Nguyễn Thế Thành

10/08/1974

Quảng Nam

Male

Business administration

6

Ngô Chín

11/12/1962

Bình Định

Male

Business administration

7

Nguyễn Đức Bình

07/10/1973

Hà Nội

Male

Business administration

8

Trần Thế Nam

24/07/1977

Hà Nam

Male

Business administration

 

 

LIST OF DOCTORAL STUDENTS - YEAR 2015

 (Decision No 1447/QĐ-ĐHM, dated on 30/10/2015)

No

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

Doctoral program

1

Phạm Đình Cường

23/09/1969

Tây Ninh

Male

Business administration

2

Nguyễn Thị Mỹ Dung

20/08/1982

Phú Yên

Female

Business administration

3

Nguyễn Thanh Huyên

17/07/1972

Hà Tĩnh

Male

Business administration

4

Bùi Thành Khoa

21/10/1987

HCMC

Male

Business administration

5

Cao Trí Nhân

15/02/1975

Cà Mau

Male

Business administration

6

Lê Hoàng Việt Phương

15/05/1988

Bình Phước

Male

Business administration

7

Nguyễn Quyết

24/05/1979

Đồng Nai

Male

Business administration

8

Trần Bá Thịnh

01/12/1973

Quảng Nam

Male

Business administration

 

 

LIST OF DOCTORAL STUDENTS - YEAR 2016

 (Decision No 1522/QĐ-ĐHM, dated 07/10/2016)

No.

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

Doctoral Programs

1

Bùi Ngọc Tuấn Anh

14/01/1979

HCMC

Male

Business administration

2

Nguyễn Giang Đô

21/07/1969

HCMC

Male

Business administration

3

Trần Diệu Hằng

01/06/1985

Hà Nội

Female

Business administration

4

Lê Trương Hiền Hoà

05/02/1984

HCMC

Male

Business administration

5

Nguyễn Lê Thanh Huyền

02/03/1986

Khánh Hoà

Female

Business administration

6

Nguyễn Vĩnh Luận

24/09/1984

Đồng Tháp

Male

Business administration

7

Nguyễn Ngọc Đan Thanh

17/07/1988

HCMC

Female

Business administration

8

Nguyễn Thị Thuỷ

14/11/1986

Tiền Giang

Female

Business administration

9

Đỗ Thanh Trúc

07/06/1987

Quảng Nam

Female

Business administration

10

Võ Minh Tuấn

24/10/1967

HCMC

Male

Business administration

11

Lê Thanh Liêm

03/03/1963

Bến Tre

Male

Economics

12

Cao Việt Cường

04/02/1987

Quãng Ngãi

Male

Economics

13

Mai Thị Hồng Đào

09/04/1972

Đồng Tháp

Female

Economics

14

Đặng Bắc Hải

15/03/1981

Vũng Tàu

Male

Economics

15

Bùi Quang Hiển

18/02/1990

Bến Tre

Male

Economics

16

Phạm Tấn Hoà

02/01/1973

Long An

Male

Economics

17

Ngô Đức Huy

28/03/1988

HCMC

Male

Economics

18

Bùi Hoàng Ngọc

13/03/1977

Hà Nội

Male

Economics

19

Huỳnh Đặng Bích Vy

10/03/1982

HCMC

Female

Economics

 

 

LIST OF DOCTORAL STUDENTS - YEAR 2017

 (Decision No 2271/QĐ-ĐHM, dated 28/12/2017)

No.

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

Doctoral programs

1

Nguyễn Thị Dỵ Anh

18/04/1984

HCMC

Female

Business admnistration

2

Trần Cao Giang

09/03/1986

HCMC

Male

Business admnistration

3

Phạm Anh Nguyên

22/03/1989

Long An

Male

Business admnistration

4

Đỗ Anh Thư

15/07/1984

Long An

Female

Business admnistration

5

Nguyễn Trúc Vân

19/08/1979

HCMC

Female

Business admnistration

6

Nguyễn Chí Tâm

28/11/1984

HCMC

Male

Economics

7

Nguyễn Châu Bích Tuyền

27/02/1977

Bến Tre

Female

TESOL

 

 

LIST OF DOCTORAL STUDENTS - YEAR 2018

 (Decision No 1895/QĐ-ĐHM, dated 24/09/2018 and 2699/QĐ-ĐHM, dated 26/12/2018)

No.

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

Doctoral programs

1

Vũ Minh Tú

24/09/1977

HCMC

Male

Business admnistration

2

Huỳnh Lương Tâm

22/11/1988

Khánh Hòa

Male

Business admnistration

3

Nguyễn Thị Diệu Linh

10/10/1981

Đồng Nai

Female

Business admnistration

4

Phan Thị Công Minh

19/12/1978

Bình Thuận

Female

Business admnistration

5

Phạm Chánh Thịnh

02/12/1986

Quảng Ngãi

Male

Business admnistration

6

Trần Thị Thúy Trang

16/07/1986

Đồng Nai

Female

Business admnistration

7

Hứa Thị Bạch Yến

29/08/1983

HCMC

Female

Business administration

8

Nguyễn Quang Thái

23/03/1977

Bến Tre

Male

Economics

9

Vũ Mạnh Cường

29/07/1993

Hải Dương

Male

Economics

10

Trần Phạm Khánh Toàn

14/12/1988

HCMC

Male

Economics

11

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

09/08/1991

Tiền Giang

Female

TESOL

12

Bùi Thị Kim Hằng

24/08/1970

Đồng Tháp

Female

TESOL

13

Lê Hà Tố Quyên

01/11/1981

HCMC

Female

TESOL

 

 

LIST OF DOCTORAL STUDENTS - YEAR 2019

 (Decision No 2228/QĐ-ĐHM, dated 09/10/2019 and 3126/QĐ-ĐHM, dated 31/12/2019)

No.

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

Doctoral programs

1

Trần Phú Ngọc

25/07/1991

An Giang

Male

Business admnistration

2

Hoàng Thị Nhật Lệ

05/07/1982

Hà Nội

Female

Business admnistration

3

Trần Quốc Cường

26/08/1976

Long An

Male

Business admnistration

4

Phạm Thị Diễm

12/12/1975

Bến Tre

Female

Business admnistration

5

Trương Trung Trực

28/06/1993

HCMC

Male

Business admnistration

6

Đoàn Thị Thanh Thúy

16/11/1980

Quảng Nam

Female

Business admnistration

7

Dương Kim Thạnh

12/02/1978

HCMC

Male

Business admnistration

8

Nguyễn Đăng Hạt

19/08/1982

Bình Định

Male

Business admnistration

9

Nguyễn Quang Thái

23/03/1977

Bến Tre

Male

Economics

10

Vũ Mạnh Cường

29/07/1993

Hải Dương

Male

Economics

11

Trần Phạm Khánh Toàn

14/12/1988

HCMC

Male

Economics

12

Bùi Nguyễn Nguyệt Minh

21/01/1980

HCMC

Female

TESOL

13

Trần Thị Thảo

06/09/1991

Hà Nam

Female

TESOL

14

Nguyễn Minh Tâm

18/10/1988

HCMC

Male

Civil Engineering

15

Hồ Hữu Trị

27/07/1977

Bến Tre

Male

Civil Engineering

16

Trần Hoàng Trúc Linh

02/11/1988

HCMC

Female

Finance - Banking

 

 

LIST OF DOCTORAL STUDENTS - YEAR 2020

 (Decision No 3216/QĐ-ĐHM, dated 25/12/2020)

No.

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

Doctoral programs

1

Nguyễn Duy Cường

09/12/1981

HCMC

Male

Business admnistration

2

Trương Mỹ Diễm

20/03/1977

Sóc Trăng

Female

Business admnistration

3

Nguyễn Hoàng Kim

15/11/1987

HCMC

Male

Business admnistration

4

Nguyễn Thị Thanh Phương

11/03/1979

Tiền Giang

Female

Business admnistration

5

Nguyễn Đức Trung

27/07/1985

HCMC

Male

Business admnistration

6

Nguyễn Huỳnh Mai Trâm

08/11/1998

HCMC

Female

Economics

7

Hướng Thành Khang

30/12/1985

HCMC

Male

Civil Engineering

 

 

 

 
 
 
 
Top