Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023 - ĐỢT 2

Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh, Kỹ thuật xây dựng

 

Căn cứ Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh của các Tiểu ban chuyên môn;
Căn cứ Biên bản số 2704/BB-ĐHM ngày 15/11/2023 về việc họp xét trúng tuyển kỳ thi xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 - Đợt 2 của Hội đồng tuyển sinh;
Căn cứ Thông báo số 2706/TB-ĐHM ngày 15/11/2023 về điểm chuẩn xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 - Đợt 2 (đính kèm);

Khoa ĐTSĐH trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 - Đợt 2:

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023 - ĐỢT 2

1. Ngành Kinh tế học

2. Ngành Quản trị kinh doanh

3. Ngành Tài chính - Ngân hàng

4. Ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

5. Ngành Kỹ thuật xây dựng

 

Tin cùng chuyên mục

Top