Tin tức

Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Đoàn Thị Thanh Thúy chuyên ngành Quản trị kinh doanh khóa 2019

Lịch bảo vệ chuyên đề nghiên cứu sinh Đoàn Thị Thanh Thúy chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

23/04/2024

9h00 - 12h00

Bảo vệ chuyên đề

NCS Đoàn Thị Thanh Thúy -  chuyên ngành Quản trị kinh doanh khóa 2019

nh hưởng của lãnh đạo chuyển đổi đến thành công dự án: vai trò trung gian của trao đổi lãnh đạo - thành viên và sự gắn kết công việc.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Truyền thống, 97 Võ Văn Tần

 

Tin cùng chuyên mục

Top