Tin tức

Hội đồng bảo vệ luận án cấp cơ sở chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Hội đồng bảo vệ luận án cấp cơ sở ngành Quản trị kinh doanh

 

Lịch bảo vệ luận án cấp cơ sở NCS Trần Quốc Cường khóa 2019 - Sáng Thứ 6 ngày 10/05/2024

 

TT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

10/05/2024

9h00 - 12h00

Bảo vệ luận án cấp cơ sở

NCS Trần Quốc Cường Khóa 2019, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Quản trị nguồn nhân lực xanh và hành vi bảo vệ môi trường của nhân viên: vai trò của bản sắc tổ chức xanh, chia sẻ kiến thức xanh, chia sẻ tầm nhìn xanh và giá trị xanh.

Theo QĐ, NCS quan tâm.

Truyền thống, 97 VVT

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top