Tin tức

Hội đồng bảo vệ luận án cấp cơ sở ngành Kinh tế học

Hội đồng bảo vệ luận án cấp cơ sở chuyên ngành Kinh tế học

 

Lịch bảo vệ luận án cấp cơ sở NCS Trần Phạm Khánh Toàn khóa 2019 - Sáng Thứ 5 ngày 30/5/2024.

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

30/05/2024

9h00 - 12h00

Bảo vệ cấp cơ sở

NCS Trần Phạm Khánh Toàn năm 2019, chuyên ngành Kinh tế học.

Chi tiêu công, vốn trí tuệ quốc gia và kinh tế ngầm.

Theo QĐ, NCS quan tâm.

Phòng Truyền thống, 97 VVT

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top