Tin tức

Bảo vệ Luận án cấp cơ sở NCS Nguyễn Lê Thái Hòa khóa 2 năm 2013

Bảo vệ Luận án cấp cơ sở NCS Nguyễn Lê Thái Hòa khóa 2 năm 2013

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

28/07/2017

14h00 - 17h30

Bảo vệ cấp cơ sở NCS Nguyễn Lê Thái Hòa khóa 2 năm 2013,  chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Theo QĐ, NCS quan tâm

124

 

Tin cùng chuyên mục

Top