Tin tức

Lịch bảo vệ cấp trường Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh ngày 12/4/2018

Lịch bảo vệ cấp trường Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh ngày 12/4/2018

THÔNG BÁO

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

 

Nghiên cứu sinh: Vũ Thịnh Trường            Khóa 2 năm 2013

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh           Mã số chuyên ngành: 62 34 01 02

Tên đề tài: Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp.

Thời gian: Lúc 09h00 ngày 12/4/2018

     Địa điểm: P.124, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – 97 Võ Văn Tần,         Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

 ►File luận án đính kèm

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top