Tin tức

Lịch bảo vệ đề cương NCS tháng 6/2018

Lịch bảo vệ đề cương Nghiên cứu sinh tháng 6/2018

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

29/6/2018

08h00 - 10h00

Bảo vệ đề cương

NCS Phạm Đình Cường khóa 4 năm 2015, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Theo QĐ, NCS quan tâm

403

2

29/6/2018

10h00 - 12h00

Bảo vệ chuyên đề

NCS Trịnh Hoàng Nam khóa 3 năm 2014, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Theo QĐ, NCS quan tâm

403

3

03/7/2018

09h30 – 11h30

Bảo vệ đề cương

NCS Trần Thế Nam khóa 3 năm 2014, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Theo QĐ, NCS quan tâm

124

 

Tin cùng chuyên mục

Top