Tin tức

Lịch bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Tô Đình Tuân khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Tô Đình Tuân khóa 2 năm 2013

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

25/8/2018

09h00 - 11h30

Bảo vệ cấp cơ sở

NCS Tô Đình Tuân khóa 2 năm 2013, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Theo QĐ, NCS quan tâm

124

 

Tin cùng chuyên mục

Top