Tin tức

Lịch bảo vệ cấp trường Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh ngày 14/9/2018

Lịch bảo vệ cấp trường Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh ngày 14/9/2018

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

 

Nghiên cứu sinh: Vũ Hữu Thành                 Khóa 1 năm 2012

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh           Mã số chuyên ngành: 62 34 01 02

Tên đề tài: Ảnh hưởng của đa dạng hóa tới hiệu quả và rủi ro của doanh nghiệp

Thời gian: Lúc 09h00 ngày 14/9/2018

     Địa điểm: P.124, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – 97 Võ Văn Tần,  Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

 

►File luận án đính kèm:

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top