Tin tức

Lịch BVLV tháng 12/2018

Lịch BVLV tháng 12/2018

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

23/12/2018

07h30 – 10h30

BVLV ngành MLAW (HĐ1)

1. Trần Văn Kiến

2. Bùi Văn Khanh

3. Ngô Tấn Lợi

Theo QĐ, HV quan tâm

124

2

23/12/2018

10h30 – 12h30

BVLV ngành MLAW (HĐ2)

1. Đỗ Thị Trầm

2. Dương Thị Như Ý

Theo QĐ, HV quan tâm

124

3

26/12/2018

08h30 – 12h00

BVLV ngành TESOL (HĐ1)

1. Phan Thị Miên Thạo

2. Nguyễn Thị Tuyết

Theo QĐ, HV quan tâm

120

4

27/12/2018

08h30 – 12h00

BVLV ngành MFB

1. Nguyễn Thị Diễm Hằng

2. Đàm Nguyễn Lan Anh

3. Hứa Quốc Thuận

4. Phạm Thị Minh Tâm

Theo QĐ, HV quan tâm

124

5

27/12/2018

08h30 – 12h00

BVLV ngành TESOL (HĐ2)

1. Nguyễn Thị Hiền

2. Nguyễn Xuân An

Theo QĐ, HV quan tâm

120

 

Tin cùng chuyên mục

Top