Tin tức

Lịch bảo vệ cấp cơ sở NCS Trịnh Hoàng Nam khóa 3 năm 2014

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Trịnh Hoàng Nam khóa 3 năm 2014

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

26/12/2018

09h00 - 11h30

Bảo vệ cấp cơ sở

NCS Trịnh Hoàng Nam khóa 3 năm 2014, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Nghiên cứu ý định sử dụng thẻ tín dụng

Theo QĐ, NCS quan tâm

124

 

Tin cùng chuyên mục

Top