Tin tức

Lịch bảo vệ luận văn tháng 3/2019

Bảo vệ luận văn cao học tháng 3/2019

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

01/3/2019

14h00 – 17h00

BVLV ngành MTESOL (HĐ1)

1. Trương Thị Huỳnh Như

2. Nguyễn Thị Hiền

Theo QĐ, HV quan tâm

207

2

04/3/2019

14h00 – 17h00

BVLV ngành MTESOL (HĐ2)

1. Đặng Hoàng Bích Trâm

2. Phạm Duy Hạnh

Theo QĐ, HV quan tâm

207

3

06/3/2019

08h30 – 12h00

BVLV ngành MFB (HĐ1)

1. Hà Thị Kim Hoàng

2. Trần Thị Mỹ Hạnh

3. Trần Minh Hạnh

4. Nguyễn Đặng Thanh Tùng

Theo QĐ, HV quan tâm

207

4

09/3/2019

07h30 – 12h30

BVLV ngành MLAW (HĐ1,2)

1. Huỳnh Thị Mộng Thúy

2. Nguyễn Hữu Trí

3. Lê Tấn Đức

4. Huỳnh Văn Kuônh

5. Nguyễn Trần Ngọc Thảo

Theo QĐ, HV quan tâm

207

5

09/3/2019

13h30 – 17h00

BVLV ngành MLAW (HĐ3)

1. Trần Thu hà

2. Lê Văn Tình

3. Bùi Việt Hùng

4. Trần Hiến Cương

5. Võ Hoàng Long

Theo QĐ, HV quan tâm

207

6

09/3/2019

17h30 – 20h00

BVLV ngành ME

1. Trần Văn Tuấn

2. Nguyễn Phúc Bảo

3. Ngô Thị Kim Ngà

Theo QĐ, HV quan tâm

205

7

11/3/2019

08h30 – 12h00

BVLV ngành MBA

1. Phan Quốc Quí

2. Lương Đại Phương

3. Nguyễn Thanh Nhàn

4. Đào Thị Ánh Hiền

Theo QĐ, HV quan tâm

207

8

14/3/2019

08h30 – 12h00

BVLV ngành MFB (HĐ2)

1. Hồ Thị Bé Hạnh

2. Nguyễn Minh Quân

3. Nguyễn Châu Hoàng Ánh

4. Lê Phương Quốc

5. Ngô Thị Như Ý

Theo QĐ, HV quan tâm

207

 

Tin cùng chuyên mục

Top