Tin tức

Lịch bảo vệ luận văn tháng 5/2019

Lịch bảo vệ luận văn tháng 5/2019

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

14/5/2019

08h30 – 12h00

BVLV ngành MTESOL

1. Tô Thị Kim Hồng

Theo QĐ, HV quan tâm

207

2

14/5/2019

08h00 – 12h00

BVLV ngành MCON

1. Lê Minh Cư

Theo QĐ, HV quan tâm

206

3

14/5/2019

08h00 – 12h00

BVLV ngành MFB (HĐ1)

1. Trần Thị Thùy Trang

2. Đoàn Thanh Hùng

3. Nguyễn Thị Thu Hà

4. Trần Ngọc Thành

Theo QĐ, HV quan tâm

205

4

15/5/2019

08h30 – 12h00

BVLV ngành MFB (HĐ2)

1. Lê Minh Trọng

2. Hồng Thuận

3. Nguyễn Thị Xuân Hồng Vi Na

4. Phạm Đăng Thanh Bình

Theo QĐ, HV quan tâm

207

5

15/5/2019

11h00 – 12h00

BVLV ngành ME

1. Trần Kim Ngân

Theo QĐ, HV quan tâm

207

6

16/5/2019

13h30 – 17h00

BVLV ngành MBA

1. Đoàn Thị Ngọc

2. Phạm Lê Nguyên

3. Đỗ Thị Tuyết Trinh

4. Cao Bá Phương Trinh

Theo QĐ, HV quan tâm

207

7

18/5/2019

08h00 – 12h00

BVLV ngành MLAW

1. Lê Tấn Đức

2. Trần Thị Hồng Gấm

3. Trần Thị Diễm

4. Võ Thị Khánh Mỹ

Theo QĐ, HV quan tâm

207

 

Tin cùng chuyên mục

Top