Thông tin tuyển sinh

Thông báo chiêu sinh lớp bổ túc kiến thức dự thi cao học năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC DỰ THI CAO HỌC 2020
 

Chương trình đào tạo nhằm bổ túc kiến thức cho các học viên có nguyện vọng thi cao học Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế học, Xã hội học, Khoa học máy tính, Quản lý xây dựng, Ngôn ngữ Trung quốc nhưng tốt nghiệp đại học không thuộc ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế học, Xã hội học, Khoa học máy tính, Quản lý xây dựng, Ngôn ngữ Trung quốc.

I. Học viên dự thi cao học phải học bổ túc kiến thức:

1. Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần là ngành thuộc nhóm ngành: Kinh doanh; Khách sạn, nhà hàng; Kế toán – Kiểm toán; Quản trị - Quản lý; Kinh tế học; Thống kê kinh tế; Toán Kinh tế; Quản lý công nghiệp phải học bổ sung kiến thức như sau:

- Tiền tệ - Ngân hàng

- Nguyên lý kế toán

Học phí: 1.800.000đ/ 2 môn

Học phí 1 môn: 900.000đ/ 1 môn

2. Chuyên ngành Kế toán:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: nhóm ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kinh doanh và Quản trị - Quản lý phải học bổ sung kiến thức các học phần sau:

- Nguyên lý kế toán

- Kế toán tài chính

- Kế toán quản trị

- Kiểm toán

3. Chuyên ngành Kinh tế học:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần là ngành thuộc nhóm ngành: Kinh doanh; Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm; Kế toán – Kiểm toán; Quản trị - Quản lý; Khách sạn, nhà hàng; Kinh tế gia đình; Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý xây dựng; Quản lý công nghiệp; Kinh tế vận tải; Kinh doanh nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Luật Kinh tế; Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý thủy sản; Quản lý bệnh viện phải học bổ sung kiến thức như sau:

- Kinh tế vi mô

- Kinh tế vĩ mô

- Tiền tệ - Ngân hàng

Học phí: 2.600.000đ/ 3 môn

Học phí 1 môn: 900.000đ/ 1 môn

4. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh:

a. Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần là ngành thuộc nhóm ngành: Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm; Kế toán – Kiểm toán; Quản trị - Quản lý; Kinh tế học; Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý xây dựng; Quản lý công nghiệp; Kinh tế gia đình; Kinh tế vận tải; Kinh doanh nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý thủy sản; Quản lý bệnh viện phải học bổ sung kiến thức như sau:

- Quản trị học

- Marketing căn bản

- Quản trị chiến lược

Học phí: 2.600.000đ/ 3 môn

Học phí 1 môn: 900.000đ/ 1 môn

b. Học viên có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc các ngành nêu trên phải học bổ sung kiến thức 8 môn như sau:

- Quản trị học
- Marketing căn bản
- Quản trị chiến lược
- Nguyên lý kế toán
- Quản trị tài chính căn bản
- Tiền tệ - Ngân hàng
- Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô

 

Học phí: 6.000.000đ/ 8 môn

Học phí 1 môn: 900.000đ/ 1 môn

5. Chuyên ngành Khoa học máy tính:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần là ngành thuộc nhóm ngành: Toán học; Thống kê; Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử và viễn thông; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Sư phạm toán học phải học bổ sung kiến thức như sau:

- Cơ sở dữ liệu

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Lập trình hướng đối tượng

- Phân tích và thiết kế hệ thống

 

Học phí: 3.800.000đ/ 4 môn

Học phí: 1.000.000đ/ 1 môn

6. Chuyên ngành Xã hội học:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần là ngành thuộc nhóm ngành: Nhân học; Dân tộc học; Công tác xã hội; Tâm lý học; Kinh tế; Kinh tế chính trị; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Triết học; Văn hóa học; Giáo dục học; Chính trị học; Báo chí và truyền thông; Báo chí; Quan hệ công chúng phải học bổ sung kiến thức như sau:

- Xã hội học đại cương

- Lịch sử xã hội học

- Phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội

Học phí: 2.800.000đ/ 3 môn

Học phí 1 môn cho các ngành: 1.000.000đ/ 1 môn

7. Chuyên Công nghệ sinh học:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần là ngành thuộc nhóm ngành: Y học; Dược học; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Lâm nghiệp; Thủy sản; Thú y; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Khoa học môi trường phải học bổ sung kiến thức như sau:

- Sinh học phân tử

- Tế bào học

- Vi sinh học đại cương

 

Học phí: 2.800.000đ/ 3 môn

Học phí 1 môn cho các ngành: 1.000.000đ/ 1 môn

* Học viên đăng ký và nộp học phí tại khoa Đào tạo Sau Đại học (phòng 210)

8. Quản lý xây dựng:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần là ngành thuộc nhóm ngành: Xây dựng (75802), Kiến trúc và quy hoạch (75801), Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng (75101), Kinh doanh (73401) và Quản trị-quản lý (73404) , phải học bổ sung kiến thức như sau:

- Quản lý dự án xây dựng

- Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng

9. Ngôn ngữ Trung Quốc:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần là ngành thuộc nhóm ngành:Trung Quốc học, Hán nôm có thời lượng học NNTQ từ 60 tín chỉ trở lên và chứng chỉ HSK4 còn hiệu lực, phải học bổ sung kiến thức học phần như sau:

- Ngôn ngữ Trung Quốc

 

10. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Ngôn ngữ Anh ;

Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các ngành dưới đây do đại học nước ngoài cấp mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh :

+English/American/Australian studies

+ Applied Linguistics

+ British/English/American literature

+ Education (liên quan đến giáo dục ngôn ngữ)

+ Linguistics

 phải học bổ sung kiến thức học phần sau:

- Phương pháp giảng dạy

Học phí: 1.000.000đ/ 1 học viên

Học viên được miễn học bổ túc môn này nếu đã học môn Phương pháp giảng dạy trong chương trình đào tạo cử nhân hay có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy toàn thời gian tại một cơ sở đào tạo.

II. Khai giảng ngày: 24/04/2020 (Môn Quản trị chiến lược)

- Lớp buổi chiều và tối thứ bảy, sáng và chiều chủ nhật

III. Địa điểm học:

- Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 97 Võ Văn Tần, Q.3, TP.Hồ Chí Minh

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
Khoa Đào tạo Sau Đại học (Phòng 110)
97 Võ Văn Tần, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39300947 hoặc 39300946
Website: http://sdh.ou.edu.vn. Email: loan.ntt@ou.edu.vn

Khi đăng ký học vui lòng nộp bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (bản sao có công chứng hoặc nộp bản photo xuất trình bản chính để đối chiếu)

 

Tin cùng chuyên mục

Top