Tin tức

Lịch bảo vệ luận văn tháng 8/2019

Lịch bảo vệ luận văn ngành Tesol tháng 8/2019

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

01/8/2019

08h30 – 12h00

BVLV ngành MTESOL (HĐ1)

1. Dương Trần Thủy Trinh

2. Nguyễn Thị Hồng Thắm

3. Phạm Cử Thiện

Theo QĐ, HV quan tâm

206

2

03/8/2019

08h30 – 12h00

BVLV ngành MTESOL (HĐ2)

1. Nguyễn Thanh Minh

2. Phan Ngọc Huy

3.Nguyễn Thị Mỹ Châu

Theo QĐ, HV quan tâm

105

3

07/8/2019

08h30 – 12h00

BVLV ngành MTESOL (HĐ3)

1. Phan Thị Minh Thảo

2. Nguyễn Thảo Thuận

3. Nguyễn Thị Phúc Trinh

Theo QĐ, HV quan tâm

204

4

07/8/2019

08h30 – 12h00

BVLV ngành MTESOL (HĐ4)

1. Lục Tiểu Hoàng Linh

2. Đinh Trần Phương Thảo

Theo QĐ, HV quan tâm

205

 

Tin cùng chuyên mục

Top