Tin tức

Lịch bảo vệ luận văn tháng 12/2019

Lịch bảo vệ luận văn tháng 12/2019

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

12/12/2019

14h00 – 17h00

BVLV ngành MSOC:

1. Hoàng Lê Ngọc Anh

2. Nguyễn Thị Tuyết Nương

Theo QĐ, HV quan tâm

204

2

14/12/2019

08h00 – 12h00

BVLV ngành MLAW (HĐ1):

1. Đỗ Thị Kiều Hạnh

2. Nguyễn Thành Lộc

3. Nguyễn Phước Đạt

4. Lê Thanh Hùng

Theo QĐ, HV quan tâm

109

3

14/12/2019

13h00 – 16h00

BVLV ngành MLAW (HĐ2):

1. Võ Hữu Phước

2. Vũ Yến Nhi

Theo QĐ, HV quan tâm

109

4

15/12/2019

08h30 – 12h00

BVLV ngành MCOM (HĐ1):

1. Phan Ngọc Phụng

2. Hà Thanh Quang

3. Nguyễn Huỳnh Hải Viễn

4. Tạ Chí Qui Nhơn

Theo QĐ, HV quan tâm

109

5

15/12/2019

13h30 – 16h00

BVLV ngành MCOM (HĐ2):

1. Bùi Huỳnh Thúy Mai

2. Nguyễn Khánh Duy

3. Phạm Thị Mỹ Thuận

Theo QĐ, HV quan tâm

109

6

16/12/2019

13h30 – 17h00

BVLV ngành MTESOL (HĐ1):

1. Huỳnh Đoàn Phương Dung

2. La Thị Hồng Phấn

3. Nguyễn Lương Tuấn Dũng

Theo QĐ, HV quan tâm

204

7

16/12/2019

13h30 – 17h00

BVLV ngành MFB:

1. Trần Đắc Quỳnh

2. Nguyễn Thị Nhung

3. Phan Thảo Uyên

4. Nguyễn Thái Lê An

Theo QĐ, HV quan tâm

203

8

17/12/2019

13h30 – 17h00

BVLV ngành MTESOL (HĐ2):

1. Nguyễn Thị Thu Hiền

2. Đặng Vũ Minh Thư

3. Nguyễn Thị Trúc Ly

Theo QĐ, HV quan tâm

307

9

17/12/2019

14h00 – 17h00

BVLV ngành MBA:

1. Trần Bảo Giang

2. Nguyễn Giang Linh

3. Nguyễn Thị Thùy Dung

4. Lê Thị Hoàng Trâm

Theo QĐ, HV quan tâm

308

10

18/12/2019

08h00 – 10h00

BVLV ngành MCON (HĐ1):

1. Tống Dương Châu

2. Trương Quang Linh

3. Võ Thế Anh

Theo QĐ, HV quan tâm

206

11

18/12/2019

10h20 – 12h00

BVLV ngành MCON (HĐ2):

1. Lê Minh

2. Trần Bá Phước

Theo QĐ, HV quan tâm

206

 

Tin cùng chuyên mục

Top