Tin tức

Lịch bảo vệ chuyên đề NCS Ngô Chín Sáng 15/01/2020

Lịch bảo vệ chuyên đề NCS Ngô Chín Sáng 15/01/2020

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

15/01/2020

10h30 - 12h30

Bảo vệ chuyên đề

NCS Ngô Chín khóa 3 năm 2014, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Tác động của Vốn xã hội, tinh thần kinh doanh, khả năng thích ứng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước tại Việt Nam.

Theo QĐ, NCS quan tâm

103

Cơ sở Hồ Hảo Hớn

 

Tin cùng chuyên mục

Top