Tin tức

Bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh 23/04/2016, 29/04/2016

STT NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN  PHÒNG
1 23/04/2016 8h00 - 10h00 Bảo vệ đề cương NCS Hoàng Thị Thu Hà Theo QĐ, NCS quan tâm 403
2 23/04/2016 10h00 - 12h00 Bảo vệ đề cương NCS Nguyễn Lê Thái Hòa Theo QĐ, NCS quan tâm 403
3 29/04/2016 14h00 - 16h00 Bảo vệ đề cương NCS Phạm Nguyễn Thế Thành Theo QĐ, NCS quan tâm 403

 

Tin cùng chuyên mục

Top