Tin tức

Lịch bảo vệ cấp trường Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngày 05/9/2020

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

 

Nghiên cứu sinh: NGÔ THÀNH TRUNG                 Khóa 2 năm 2013

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh                  Mã số chuyên ngành: 62 34 01 02

Tên đề tài: Vốn tâm lý, thái độ công việc và hiệu quả công việc của nhân viên.

Thời gian: Lúc 13h30 ngày 05/9/2020

Địa điểm: P.120, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Luận án của NCS trên website luanvan.moet.gov.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Link luận văn: http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.42&view=35619

 

Tin cùng chuyên mục

Top