Tin tức

Lịch bảo vệ cấp trường Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngày 14/9/2020

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

 

Nghiên cứu sinh: LÊ NGUYỄN BÌNH MINH                Khóa 2 năm 2013

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh                         Mã số chuyên ngành: 62 34 01 02

Tên đề tài: Lòng tin và hành vi mua của người tiêu dùng trực tuyến.

Thời gian: Lúc 14h00 ngày 14/9/2020

Địa điểm: P.120, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Luận án của NCS trên website  luanvan.moet.gov.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Link luận văn: http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.42&view=35728

 

Tin cùng chuyên mục

Top