Tin tức

Lịch bảo vệ cấp trường Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngày 24/10/2020

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

 

Nghiên cứu sinh: NGÔ CHÍN                                            Khóa 3 năm 2014

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh                              Mã số chuyên ngành: 62 34 01 02

Tên đề tài: Tác động của vốn xã hội, tinh thần kinh doanh, khả năng thích ứng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước tại Việt Nam.

Thời gian: Lúc 9h00 ngày 24/10/2020

Địa điểm: P.120, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Luận án của NCS trên website luanvan.moet.gov.vn  của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Link luận văn:  http://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.1&view=35993

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top