Tin tức

Lịch bảo vệ Luận văn ngành KHOA HỌC MÁY TÍNH ngày 25/10/2020

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Sáng Chủ nhật, lúc 08 giờ 30, ngày 25/10/2020  tại Phòng 120

DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ 

STT

HỌ VÀ TÊN HV

NGÀY SINH

NƠI SINH

TÊN ĐỀ TÀI

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1

Hồ Hướng

Thiên

25/12/1982

Khánh Hòa

Nhận dạng cảm xúc dựa trên bình luận trong điều kiện học nửa giám sát

TS. Trương Hoàng Vinh

2

Nguyễn Quốc

Trung

07/07/1984

An Giang

Nhận diện cây thuốc Việt Nam bằng phương pháp thị giác máy tính

TS. Trương Hoàng Vinh


 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top