Tin tức

Lịch bảo vệ đề Luận văn ngành KHOA HỌC MÁY TÍNH ngày 28/01/2021

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Tối thứ 5, lúc 17 giờ 30, ngày 28/01/2021  tại Phòng  106

DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

STT

HỌ VÀ TÊN HV

NGÀY SINH

NƠI SINH

TÊN ĐỀ TÀI

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1

Dương Thị Hồng

31/12/1982

TP.HCM

Phân loại ảnh mây/bầu trời sử dụng phương pháp rút gọn Histogram dựa trên trích xuất đặc trưng LTP

TS. Trương Hoàng Vinh

2

Nguyễn Xuân

Kiều

12/12/1990

Bắc Giang

Phát triển dịch vụ End-hopping cho hạ tầng SDN

TS. Nguyễn Hồng Sơn

3

Nguyễn Trường

Hải

04/07/1997

Tiền Giang

Hệ hỗ trợ kiểm tra, đánh giá kiến thức về nhập môn lập trình

PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn

 

Tin cùng chuyên mục

Top