Tin tức

Lịch bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật Kinh tế ngày 25-26/3/2021

Lịch bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật Kinh tế ngày 25 - 26/3/2021

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

25/3/2021

13h30 – 17h00

BVLV ngành MLAW (HĐ1):

1. Phan Nhật Hoàng An

2. Hoàng Thị Hà

3. Nguyễn Tuấn Anh

Theo QĐ, HV quan tâm

205

2

26/3/2021

13h30 – 17h00

BVLV ngành MLAW (HĐ2):

1. Dương Kim Hằng

2. Huỳnh Thị Hồng Cúc

3. Nguyễn Thạch Thảo

4. Đặng Ngọc Giàu

Theo QĐ, HV quan tâm

205

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top