Tin tức

Lịch bảo vệ đề cương ngành Quản trị kinh doanh (MBA) tháng 03/2021

 

Lịch bảo vệ đề cương chuyên ngành Quản trị kinh doanh (MBA) tháng 03/2021

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

12/03/2021

17 giờ 30

Bảo vệ đề cương ngành MBA

Theo QĐ, HV quan tâm

107

2 25/03/2021 17 giờ 30 Bảo vệ đề cương ngành MBA Theo QĐ, HV quan tâm 107
3 30/03/2021 17 giờ 30 Bảo vệ đề cương ngành MBA Theo QĐ, HV quan tâm 107

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top