Tin tức

Lịch bảo vệ đề cương chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và Kinh tế học tháng 04/2021

Lịch bảo vệ đề cương chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và Kinh tế học tháng 04/2021

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

03/04/2021

13 giờ 30

Bảo vệ đề cương ngành MFB và ME

Theo QĐ, HV quan tâm

205

2 03/04/2021 13 giờ 30 Bảo vệ đề cương ngành MFB Theo QĐ, HV quan tâm 206

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top