Tin tức

Lịch bảo vệ luận án cấp cơ sở NCS Nguyễn Vĩnh Luận khóa 5 năm 2016 chiều 29/4/2021

Hội đồng Bảo vệ luận án cấp cơ sở NCS Nguyễn Vĩnh Luận khóa 5 năm 2016 chiều 29/4/2021

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

29/04/2021

14h00 - 16h30

Bảo vệ cấp cơ sở

NCS Nguyễn Vĩnh Luận khóa 5 năm 2016, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Mối quan hệ giữa thương hiệu nhà tuyển dụng với sự gắn kết và hiệu quả làm việc của nhân viên.

(The relationship among employer branding, employee engagement and employee performance).

Theo QĐ, NCS quan tâm.

704, 35-37 Hồ Hảo Hớn, Q.1

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top