Tin tức

Lịch góp ý đề cương chuyên ngành Kinh tế học T4/2021

Lịch góp ý đề cương chuyên ngành Kinh tế học (ME) tháng 04/2021

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

25/04/2021

08 giờ 00

Góp ý đề cương ngành ME

Theo QĐ, HV quan tâm

303

2 25/04/2021 13 giờ 00 Góp ý đề cương ngành ME Theo QĐ, HV quan tâm 303

 

Tin cùng chuyên mục

Top