Tin tức

Lịch bảo vệ luận án cấp cơ sở NCS Bùi Ngọc Tuấn Anh khóa 5 năm 2016

Lịch bảo vệ luận án cấp cơ sở NCS Bùi Ngọc Tuấn Anh khóa 5 năm 2016 Sáng 16/7/2021

 

Hội đồng Bảo vệ luận án cấp cơ sở NCS Bùi Ngọc Tuấn Anh khóa 5 năm 2016 Sáng 16/7/2021

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

16/07/2021

9h00 - 11h30

Bảo vệ cấp cơ sở

NCS Bùi Ngọc Tuấn Anh khóa 5 năm 2016, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Mối quan hệ giữa chánh niệm, cảm hứng và ý định khởi sự kinh doanh xã hội.

Theo QĐ, NCS quan tâm.

120, 97 Võ Văn Tần, Q.3

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top