Tin tức

Lịch bảo vệ luận án cấp cơ sở NCS Phạm Tấn Hòa chuyên ngành Kinh tế học khóa 1 năm 2016

Bảo vệ Luận án cấp cơ sở NCS Phạm Tấn Hòa khóa 1 năm 2016 chuyên ngành Kinh tế học.

 

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

03/07/2021

9h00 - 11h30

Bảo vệ cơ sở

NCS Phạm Tấn Hòa khóa 1 năm 2016, chuyên ngành Kinh tế học.

Vốn xã hội tác động đến việc làm và thu nhập của hộ gia đình.

Theo QĐ, NCS quan tâm

120, 97 Võ Văn Tần, Q.3

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top