Tin tức

Lịch bảo vệ đề cương chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh tháng 07/2021

Lịch bảo vệ đề cương chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh tháng 07/2021

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

08/07/2021

13h30 - 17h30

Bảo vệ đề cương ngành MTESOL

Theo QĐ, HV quan tâm

Online (Google Meet)

meet.google.com/odx-knmh-map

2 09/07/2021 8h30 - 11h30 Bảo vệ đề cương ngành MTESOL Theo QĐ, HV quan tâm

Online (Google Meet)

meet.google.com/vjd-rvif-vgx

 

Tin cùng chuyên mục

Top