Tin tức

Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Đặng Bắc Hải chuyên ngành Kinh tế học khóa 1 năm 2016

Lịch bảo vệ chuyên đề NCS Đặng Bắc Hải ngày 05/08/2021

 

TT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

05/08/2021

10h30 - 12h00

Bảo vệ chuyên đề

NCS Đặng Bắc Hải khóa 1 năm 2016, chuyên ngành Kinh tế học.

Tác động của tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng và vốn đầu tư nước ngoài đến mật độ CO2 đối với phúc lợi con người (CIWB).

Theo QĐ, NCS quan tâm

Online (Google meet)

 

Tin cùng chuyên mục

Top