Tin tức

Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Nguyễn Thị Diệu Linh chuyên ngành Quản trị kinh doanh khóa 7 năm 2018

Lịch bảo vệ đề cương  NCS Nguyễn Thị Diệu Linh  chuyên ngành Quản trị kinh doanh khóa 7 năm 2018

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

20/8/2021

9h00 - 11h30

Bảo vệ đề cương

NCS Nguyễn Thị Diệu Linh - khóa 7  năm 2018, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Mối quan hệ giữa nhận thức của khách hàng khác (other customer perceptions - OCP) và sự gắn kết thương hiệu (brand attachment – BA): vai trò trung gian và điều tiết của trải nghiệm thương hiệu (brand experience – BE), niềm tin thương hiệu (brand trust – BT) và chánh niệm tương tác (interpersonal mindfulness – IM).

Theo QĐ, NCS quan tâm

Online (Google Meet

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top