Tin tức

Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Lê Hà Tố Quyên chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh - khóa 2 năm 2018

Lịch bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh Lê Hà Tố Quyên (LLPPDHBMTA)

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

27/8/2021

14h00 - 16h30

Bảo vệ đề cương

NCS Lê Hà Tố Quyên - khóa 2 năm 2018, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.

Online learning and the development of Vietnamese EFL tertiary students' learner autonomy.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Online (Google Meet

 

Tin cùng chuyên mục

Top