Tin tức

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHÓA 2018 - NGÀY 09/09/2021

18h00 tối thứ 5, ngày 09/09/2021

 

 

• Địa điểm: Trực tuyến (Qua google meet)

• Thời gian: Lúc 18h00, Tối thứ 5, ngày 09/09/2021

TT Họ  & Tên Ngày sinh  Tên đề tài luận văn  Giảng viên hướng dẫn  Khóa
1 Cao Thành Nam 6/30/1976 Nghiên cứu ứng dụng AI xây dựng thuật toán phân loại tác vụ dựa trên độ ưu tiên nhằm nâng cao hiệu năng cân bằng tải trên điện toán đám mây PGS.TS. Trần Công Hùng 2018
2 Trần DUy Luân 11/13/1994 Xây dựng hệ thống Chatbot sử dụng Google BERT trong lĩnh vực du lịch Việt Nam PGS. TS Đỗ Phúc 2017

 

Tin cùng chuyên mục

Top