Tin tức

Lịch bảo vệ cấp trường Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngày 11/09/2021

THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG 

 

Nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĨNH LUẬN                           Khóa 5 năm 2016

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh                                Mã số chuyên ngành: 62-34-01-02 

Tên đề tài: The relationship among employer branding, employee engagement, and employee performance.

(Mối quan hệ giữa thương hiệu nhà tuyển dụng với sự gắn kết và hiệu quả làm việc của nhân viên).

Thời gian: Lúc 14h00 ngày 11/09/2021

Địa điểm: Bảo vệ trực tuyến.

Luận án của NCS trên website luanvan.moet.gov.vn  của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Link luận văn:  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.42&view=37899

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top