Tin tức

Lịch bảo vệ cấp trường Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngày 18/09/2021

THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

 

Nghiên cứu sinh: TRẦN THẾ NAM                                Khóa 3 năm 2014

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh                            Mã số chuyên ngành: 62-34-01-02 

Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự đồng cảm đến hành vi hướng đến khách hàng và hành vi công dân trong tổ chức của nhân viên giao dịch.

Thời gian: Lúc 14h00 ngày 18/09/2021

Địa điểm: Bảo vệ trực tuyến.

Luận án của NCS trên website luanvan.moet.gov.vn  của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Link luận văn:  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.42&view=37712

 

Tin cùng chuyên mục

Top