Tin tức

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh - Tháng 10/2021

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh - Tháng 10/2021

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

12/10/2021

8h00 – 11h30

BVLV ngành MTESOL :

1. Nguyễn Thị Bảo Trình

2. Thái Ngọc Thanh

3. Nguyễn Thị Bích Phương

Theo QĐ, HV quan tâm

Trực tuyến qua Google Meet

2

26/10/2021

8h00 – 12h00

BVLV ngành MTESOL :

1. Nguyễn Hoài An

2. Đào Thị Ngọc Lý

3. Nguyễn Thị Kim Thảo

4. Dương Hồ Mỹ Ngân

Theo QĐ, HV quan tâm

Trực tuyến qua Google Meet

meet.google.com/tsk-nzgb-emv

3

28/10/2021

13h00 – 17h00

BVLV ngành MTESOL :

1. Hồ Thị Kim Oanh

2. Hoàng Phương Tiểu Anh

3. Phan Thị Huê

Theo QĐ, HV quan tâm

Trực tuyến qua Google Meet

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top