Tin tức

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ - CÔNG NGHỆ SINH HỌC - KHÓA 2019 - NGÀY 01/11/2021

- Thời gian: 09h00 - Thứ Hai, ngày 01/11/2021

- Địa điểm: Trực tuyến (Google meet)

 

Tt MSSV Họ và tên Ngày sinh  Nơi sinh Tên đề tài luận văn  GVHD Khóa
1 1984202012005 Nguyễn Quang Trường 02/10/1982 Hồ Chí Minh Khảo sát tính đa kháng thuốc của các kiểu huyết thanh Salmonella phân lập từ bệnh nhân tiêu chảy và thịt heo tại một số tỉnh - khu vực phía nam, Việt Nam từ năm 2012 - 2019 1. PGS. TS. Lê Huyền Ái Thúy
2. TS. Hoàng Quốc Cường
2019

 

Tin cùng chuyên mục

Top